Nádražní 704, Počátky

|

  info@chirurgiepocatky.cz

|

  +420 565 495 006

KontaktyChirurgická ambulance Počátky

MUDr. Pavel Heřmánek

Lékař

1970-1974 Gymnázium Milevsko
1974-1980 Lékařská fakulta UK Plzeň
1980-2002 chirurgické oddělení Všeobecné veřejné nemocnice Počátky
          (do roku 1990 sekundární lékař, 1991-2001 zástupce přednosty chir. oddělení, 2002 přednosta oddělení)
1990-2016 lékař RLP Počátky a Pelhřimov
2003-doposud OSVČ v oboru ambulantní chirurgie
--------------------------------------------------------
1983 atestace I.st. z chirurgie
1990 atestace II.st. z chirurgie
--------------------------------------------------------
Osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe obor chirurgie
Osvědčení ČLK k výkonu funkce odborného zástupce pro ambulantní zařízení
Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru urgentní medicína
Funkční licence v oboru esofagogastroduodenoskopie
Funkční licence v oboru koloskopie a metodě endoskopické polypektomie
Funkční licence v oboru polypektomie z horní části trávicí trubice, stavění krvácení, sklerotizace a ligace jícnových varixů