Nádražní 704, Počátky

|

  info@chirurgiepocatky.cz

|

  +420 565 495 006

Chirurgická ambulance Počátky > KLINICKÉ SLUŽBY > Následná péče a doléčeníChirurgická ambulance Počátky

Následná péče a doléčení

Ošetřené pacienty po operacích, úrazech a jiné zveme na pravidelné kontroly a převazy dokud nejsou rány zhojené a stav stabilizován. Pacient je zapojen do léčby a poučen o tom , jak může přispět a léčbu urychlit či zlepšit výsledek. Provádíme například podrobnou instruktáž o samostaném domácím cvičení a péči o ránu. Velký důraz klademe na rehabilitaci, a proto úzce spolupracujeme s rehabilitačním pracovištěm ve stejné budově. Každý pacient, který vyžaduje odbornou rehabilitaci, je personálu tohoto pracoviště osobně předán. Fyzioterapeutky mohou naopak kdykoliv konsultovat pacienty s námi. K doléčení samozřejmě přebíráme i pacienty primárně ošetřené na jiných pracovištích.